• THÔNG BÁO: HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ

  Thí sinh Nộp đơn vào Khoa Công Nghệ Sinh Học TRƯỚC NGÀY 30/3/2017 sẽ được nhận HỌC BỔNG là 50% HỌC PHÍ cho năm học đầu tiên. - CAM KẾT KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ TRONG 4 NĂM HỌC Read More +
 • Vào Sinh Học, Sáng Tương Lai - Study Biotech, Make Your Future Bright

  Khoa Công nghệ sinh học Đại học Tân Tạo được thành lập với mục tiêu đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sinh học ứng dụng. Read More +
 • Sinh Học Ứng Dụng

  Chuyên ngành Công nghệ sinh học ứng dụng được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng một cách tổng hợp và cập nhật nhất về lĩnh vực công nghệ sinh học. Read More +
 • Công Nghệ Sinh Học

  Sinh viên chuyên ngành Công nghệ sinh học được đào tạo để trở thành những chuyên gia điều trị vô sinh, có kiến thức và kỹ năng sâu, rộng về lĩnh vực công nghệ sinh học, có khả năng ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại... Read More +
> <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Ngành đào tạo

 • 1
 • 2

Tin tức

 • Tin mới
 • Giảng viên
 • Sinh viên

 • CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU TẠI PTN BERKELEY UNIVERSITY/ HOA KÌ

  THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁCH THỨC NỘP ĐƠN:

  1. Đối tượng được Apply

  - Sinh viên đang học đại học

  - Đã hoàn thành các môn học về Hóa học đại cương và Hóa hữu cơ

  - Thành thạo trong sử dụng tiếng Anh

  - Nằm trong Top 10% của Khóa học

  2. Chi phí… Read More +

 • THÔNG BÁO: HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ

  ĐẠI HỌC TÂN TẠO

  KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  http://bio.ttu.edu.vn/index.php/vn/nghien-c-u/du-an

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  MÔ HÌNH GIÁO DỤC KHAI PHÓNG… Read More +

 • THƯ NGỎ ĐẾN VỚI CÁC EM HỌC SINH

  ĐẠI HỌC TÂN TẠO

   KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  http://bio.ttu.edu.vn/index.php/vn/nghien-c-u/du-an

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  MÔ HÌNH GIÁO DỤC KHAI PHÓNG CỦA HOA KỲ

  TẠI ĐẠI HỌC TÂN TẠO

  Read More +

 • 1
 • 2

 • 1
 • 2

Events

Event 1

2014-Dec-31

Category: ttu

Venue: ttu

Sample Event 
Listing Calendar
Event 2

2014-Dec-11

Category: ttu

Venue: ttu

Sample Event 
Listing Calendar
Event 3

2014-Dec-02

Category: ttu

Venue: ttu

Sample Event 
Listing Calendar